דלקל
לוגיסטיפלסט
חגי בירן - תכנון מרכזים לוגיסטיים
בירן יעוץ לוגיסטי
איגל מלגזות ולוגיסטיקה
מסועי על
טויוטה
ד.ט. גנרטורים
ד.ט. לוגיסטיק
אדירן פתרונות איוורור
אורשר פתרונות לוגיסטיקה
אורשר בונדד
ג'נרל החברה לציוד
ש.ב. פתרונות שינוע
ש.ב. פתרונות שינוע
דנגוט מחשבים
דנגוט פתרונות למרלו"ג
שלמה ארליך
שלמה ארליך*

הורים אינם מבחינים מיד בכל שלבי ההתפתחות של ילדיהם, ובשינויים היום-יומיים העוברים עליהם. עם זאת, כאשר ה"דודה הרחוקה" מגיעה לביקורה השנתי, היא נפעמת תמיד מקצב צמיחתם של הילדים ומן השינוי שחל בהם. בדומה, גם אנו לא מצליחים תמיד להבחין בכל השינויים המתרחשים לנגד עינינו, ולהפנים את כל התמורות המתרחשות סביבנו. זאת, אף על-פי שהעולם משתנה ללא הרף, וכל העת הוא מתפתח ומשנה את פניו.

 עולם חדש נולד

ההתפתחות הטכנולוגית המואצת, ופתרונות התקשורת המתקדמים מאפשרים את זמינות המידע, את שקיפותו, את העברתו ואת ניתוחו – בזמן-אמת ובמהירות רבה. כיום, יש לנו נגישות כמעט מלאה לכל פיסת מידע בכל מקום, מכל מקום ובכל זמן, ואנו נחשפים למקורות מידע "חבויים", שלא היו נגישים בעבר. יתרה מזו, בשנים האחרונות פותחו יישומים חדשים, כגון "Netflix", המאפשרים גישה ישירה לצפייה במיגוון סרטים, ללא תיווכם של ספקי התוכן (חברות הכבלים והלוויין); וכן הושקו יישומים בתחום התיירות, כגון: "Skyscanner", "Smartair","Airbnb" , "Booking", וכו', המאפשרים גישה ישירה למלונות, לדירות ולחברות תעופה, ללא סיועם של סוכני נסיעות. יישומים אלה הם חלק ממהפכת הגישה הישירה, המתרחשת במיגוון תחומים, כגון: עולם הביטוח ("ביטוח ישיר"), שיתוף הנסיעות והזמנת המוניות (Uber"" ו-"Gett"), והרכש האישי (Business to Customer) [B2C] באמצעות אתרי מסחר אלקטרוניים (כגון: "Amazon", "eBay", "AliExpress", וכו'). הגישה הישירה בין הלקוחות הפרטיים לבין בעלי המשאבים והיצרנים מפשטת תהליכים, מקצרת זמנים וחוסכת בעלויות. גישה זו אינה פוסחת על הקשר בין העסקים (Business to Business) [B2B], והיא מהווה חלק מן המהפכה הדיגיטלית ומן מהפכת המסחר האלקטרוני ("eCommerce"), שכובשות את העולם. מהפכות אלו מחייבות את התאמת שרשרת האספקה לעידן ה-eSupplyChain"", כדי להבטיח אפקטיביות ויעילות מרביות. במאמר זה אציג תפישה חדשנית לניהול השרשרת בעידן ה"אמזוניזציה*", והיא "שרשרת האספקה השטוחה" ("Flat Supply Chain"), או "שרשרת האספקה הישירה" ("Direct Supply Chain"). תפישה זו מגדירה את הדרישות משרשרת האספקה בעידן החדש, ואת הציפיות ממנה בהתאם להזדמנויות, לאיומים ולסיכונים, הגלומים בשינויים אשר מתרחשים בעולם העסקי.

בעידן החדש, ניהול שרשרת האספקה משתנה מהותית: הוא אינו כולל רק את תהליך האספקה, אלא גם אחראי על תהליך רחב יותר. תהליך זה מתחיל ברגע, שלקוח מאשר הזמנה ביישום המסחר האלקטרוני, והוא מסתיים, כאשר המוצר נמסר ללקוח, או מופקד במרכז איסוף. לעתים, הוא אף כולל את מתן השירות למוצר ואת הטיפול בו בתקופת האחריות. הרחבת מוטת האחריות בניהול השרשרת, בעידן החדש, מהווה אתגר גדול. זאת, כי "ניהול שרשרת האספקה" הופך להיות "ניהול שרשרת הערך", והוא נהיה ממוקד במתן הערך ללקוח.

אם נחזור להתפתחות הילדים, ונשווה את עולמם לעולם המבוגרים, נמצא כי עולמם מאופיין בשינויים תכופים, וכתוצאה מכך, התנהגותם הופכת להיות חסרת סבלנות ותובענית ביותר. התנהגות זו מאפיינת גם את לקוחותינו, הדורשים בקוצר רוח מחירים תחרותיים יותר, מיגוון מוצרים רחב יותר, וזמני תגובה ואספקה קצרים ביותר. הוותיקים בינינו אולי זוכרים את מהפכת "פוטו פרג'**", שהביא את בשורת פיתוח התמונות "מהיום למחר". כיום, הסחורה מסופקת ללקוח למחרת היום בנקודה מבוקשת (בית, משרד, או נקודת איסוף), וסביר להניח, שבעתיד הלא רחוק היא תסופק לו בו-ביום. העולם המודרני הוא "עצבני", "תנודתי", רגיש לשינויים ונתון להשפעה של אירוע גדול וקטן כאחד***. מכאן, שארגונים חייבים יכולת "זמישות****" (Agility), כדי להתאים את עצמם במהירות לשינויים בסביבת העבודה ולדרישות הלקוחות.

 שרשרת אספקה שטוחה

התגברות הדרישות התובעניות של הלקוחות, והצורך של הארגונים להפוך להיות זמישים יותר מחייבים שינויים בתהליכים העסקיים ובשרשרת הערך, המבוססים על בחינה מחדש של הזרימה בשרשרת האספקה החוץ-ארגונית (מיצרן המקור ועד למשתמשים הסופיים). זאת, בדומה לתהליך הבחינה של זרימת הערך (Value Streaming) הפנים-ארגוני בגישת ה"ניהול הרזה" ("Lean Management"). תהליך, המביא לביטול פעילויות, שגורמות לבזבוז (Waste) ואינן תורמות ערך ללקוח. התוצאה היא "שרשרת אספקה שטוחה", המבוססת על גישה ישירה בין לקוחות לבין ארגונים (ללא מתווכים, המאיטים את זרימת האספקה ומייקרים את עלויותיה), על קשב טוב יותר עם הלקוחות הסופיים (Voice of the customer), ועל תהליך אספקה אפקטיבי ויעיל (מן היצרן ועד ללקוח הסופי). חשוב לציין, כי שרשרת האספקה השטוחה מביאה לשינוי במיקוד הארגון – מניהול ספקים וקבלת חומר ("שרשרת האספקה") לניהול אספקות ללקוחות על-פי דרישתם ("שרשרת הביקוש"). שינוי זה הכרחי, כדי ליישם את תפישת "ניהול שרשרת הערך".

יישום שרשרת האספקה השטוחה מחייב את הארגון לשנות את ההיערכות התפעולית, ולהתאים את תהליכי האספקה לציפיות הלקוחות בעולם החדש. קרי, לשפר את הזמישות, את הבטחת זמני האספקה הקצרים, ואף את חוויית הלקוח (כולל מענה מיטבי ללוגיסטיקה הפוכה).

להלן היבטים חיוניים בשינוי ההיערכות התפעולית:

  • שיפור אמינות התחזית. זאת, באמצעות קשר ישיר עם הלקוחות ועם שיתוף מידע בזמן-אמת. נוסף על-כך, עדכון תדיר של התחזית, על-פי שינויים בצורכי הלקוח ובסביבת פעילותו.
  • זמינות מלאי גבוהה. זאת, כדי לאפשר מענה מיידי להזמנות הלקוחות. הדרישה לזמינות גבוהה מחייבת לעבור ממודל ייצור על-פי הזמנה (Build to Order) למודל ייצור למלאי (to Stock Build), כדי להבטיח רמת שירות גבוהה ללקוח ואספקה במועד.
  • קיצור זמני האספקה של חומר המגיע מן הספקים. קיצור זה מאפשר להפחית את רמות המלאי, לחדשו בזריזות, ולהגיב במהירות על ביקושי לקוחות.
  • צמצום מיגוון המוצרים. מיגוון מוצרים רחב מביא להגדלת רמות המלאי, מטיל עול כספי כבד על הארגון, ועלול לסכן את יציבותו הפיננסית. לכן נדרש לצמצם את המיגוון באמצעות מעבר למוצרים אחידים, וכן נדרשת הפסקת מכירתם של מוצרים עם ביקוש נמוך.
  • צמצום מערך המחסנים ומתן מענה ייעודי למסחר אלקטרוני. התפתחות תהליכי השילוח וההפצה, וקיצור זמני האספקה מאפשרים לארגון לצמצם את מערך המחסנים ואת מרכזי ההפצה. נוסף על-כך, הארגון נעזר במרכזים ייעודיים לטיפול במסחר אלקטרוני (Fulfillment Centers), המספקים מענה מיטבי בהיבטים של אחסון, ליקוט והפצה במגזר זה.
  • שיפור תהליכים לוגיסטיים. במקביל לצמצום מערך המחסנים, המערך הלוגיסטי נדרש לשפר את ביצועיו באמצעות מעבר למיכון ולאוטומציה. אלה מאפשרים להגדיל את תפוקת הליקוט, ולקצר את משך הכנת משלוח. כל זאת, תוך הבטחת אמינות מלאי גבוהה.
  • מעבר למשלוחים קטנים ומרובים. בדרך-כלל, דרישת הלקוחות לשיפור הזמישות באספקות מלווה בהקטנת גודל ההזמנות ובהגדלת תדירות אספקתן. מהפכת המשלוחים בעולם מלווה במעבר ממשלוחים גדולים (כגון מכולות ומשטחים) למשלוחים קטנים (חבילות אישיות). מהפכה זו מחייבת שינוי בתהליך ההפצה ללקוח (Distribution to Customer) [D2C], תוך יישום גישות הפצה מתקדמות, ומתן מענה מיטבי על אתגרי ההפצה ב"מייל האחרון" (Last mile).
  • מערכת בקרה מרכזית ("Control Tower"). התמיכה בתהליכים החדשים, ובעיקר, בשיפור הממשקים בין הארגון ללקוחותיו ובין יחידותיו הפנימיות, מחייבים שינוי משמעותי במערכת המידע הארגוני. מערכות המידע המבוזרות והמעבר ל"שירותי ענן" מאפשרים פיתוח יישומים מרכזיים לשליטה ולבקרה. אלה כוללים את כל שרשרת הערך הארגונית – החל בתחזית הביקושים וההצטיידות למלאי, המשך בתהליכי המכירה וההפצה ללקוחות, וכלה במתן שירות מיטבי לאחר המכירה, כולל טיפול בלוגיסטיקה הפוכה.

 יישום מודלים בסביבת העבודה

כאשר אני מרצה על גישות מתקדמות ועל מודלים חדשניים, הסטודנטים שואלים אותי: "מה כבר יישמת מכל הרעיונות והמודלים שלך?". הסוד שלי טמון בעובדה, ש"איני רק מיישם את המודלים שאני מפתח", אלא גם "ממדל את היישומים שהטמעתי בשטח". "שרשרת האספקה השטוחה" יושמה בהצלחה, במקום עבודתי – חברת קארדו (Cardo Systems), המובילה העולמית בתחום מערכות תקשורת אלחוטית לרוכבי אופנועים. בשנים האחרונות, החברה שינתה את אסטרטגיית השיווק הגלובלית שלה מהפצה, באמצעות מפיצים מקומיים, להפצה ישירה למשתמשים הסופיים. השינוי לווה בהשקעה גדולה – בחיזוק מותג החברה ברשתות החברתיות, ובפתיחת ערוץ מכירה ישיר דרך פלטפורמת מסחר אלקטרוני (כגון אמזון). בתוך פחות משנה, ערוץ זה הפך להיות ערוץ ההפצה הגדול ביותר בחברה. עם זאת, המעבר למכירות מקוונות באינטרנט חייב את מערך התפעול להתאים את תהליכיו לאסטרטגיית השיווק החדשה, על-פי העקרונות שהוזכרו לעיל. קרי, מעבר מייצור על-פי הזמנה לייצור למלאי, הבטחת זמינות המלאי במרכזים לוגיסטיים שנפתחו בעולם, ומענה מהיר להזמנות של הלקוחות. הפחתת המלאי הושגה רק לאחר שינוי בתפישת המוצר של החברה וצמצום מיגוון המק"טים. עד לאחרונה, החברה הייתה קובעת מק"ט ייעודי (Stock Keeping Unit) [SKU] לכל מוצר, על-פי המדינה שבה הוא שווק. זאת, כדי להקשות על הלקוח לרכוש את המוצר ממפיץ במדינה אחרת, ולהגן על המפיץ המקומי. המעבר לרכישה מקוונת באינטרנט הביאה להפצת מוצרים סטנדרטיים*****, בשפה אחידה (אנגלית), ותוך התעלמות ממקום ייצורם או הפצתם.

סיכום

השינויים בתרבות הצריכה של הלקוחות, והמעבר לרכש באמצעות האינטרנט הביאו לשינוי משמעותי בציפיות הלקוחות ממערכי התפעול ושרשרת האספקה. הלקוחות שהתרגלו לחוויית שירות, לתהליכים פשוטים וזמינים וקבועי זמן לאספקות בעולמם האישי (B2C) דוחפים ליישם תהליכים אלה גם בעולם העסקי (B2B). עקב כך, מערכי שרשרת האספקה נדרשים להתאים את השרשרת לעידן ה-eSupplyChain וליישם גישות ומודלים חדשניים, כדי לעמוד בציפיות הלקוחות. יישום מודלים, כגון: "ניהול שרשרת הערך" ומעבר מ"ניהול שרשרת האספקה" ל"ניהול שרשרת הביקוש" הביא לפיתוח גישת "שרשרת האספקה השטוחה", המתוארת במאמר זה. גישה זו מאפשרת לתת מענה מיטבי לעידן החדש בהתאם להזדמנויות, לאיומים ולסיכונים, הגלומים בשינויים המתרחשים בעולם העסקי.

————–

* שלמה ארליך, סמנכ"ל התפעול בחברת קארדו

הכתבה פורסמה לראשונה בכתב העת "מי ומה בשרשרת האספקה", גיליון 18

————-

*כינוי אפשרי לעידן המסחר האלקטרוני.

**מוכר גם בשם "אחים פרג'".

***בתורת הכאוס מתואר "אפקט הפרפר", שבו אירוע התחלתי חסר משמעות (כדוגמת משק כנפי פרפר) יוצר שרשרת אירועים, שסופה עלול לגרום לאירוע בקנה-מידה גדול (כדוגמת סופת טורנדו).

****זמישות: מונח מקוצר, שמשמעותו: זמינות, זריזות וגמישות.

*****לדוגמה: חיבור סטנדרטי בין מחשבים להתקני ציוד היקפי (Universal Serial Bus) [USB]. ציוד זה מחליף חיבורים שונים, והוא מונע את הצורך במטענים ייעודיים, המותאמים לשקעי החשמל בכל מדינה.

 

גיליון פברואר 2020
ק.מ. אנרגיה
קידמה
יאיר לוי – נדל"ן
ד.ט. לוגיסטיק – עגלות
דוד צ'פניק ובניו מלגזות
אדירן דלתות למרלו"גים
מכשירי תנועה
מכשירי תמועה
סלע שירותים לוגיסטיים
ע.ב.מ עבודות ביטון
בוכוולטר אחסנה ושינוע
ארבל שטראוס
ארבל שטראוס
סגירת תפריט
דילוג לתוכן